วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

โค้ดแต่ง bloggang

โค๊ดใส่ภาพเฮดบล็อก (ภาพที่แสดงด้านบนสุดของบล็อก)

ภาพที่ใช้อย่ากว้างเกินไปเพราะจะทำให้บล็อกขยายออกด้านข้างมากไป นำโค๊ดไปใส่ที่ ตั้งชื่อ Slogan
<center><img border="0" src="ใส่ URL ของภาพที่จะใช้"></center>

โค๊ด ให้คลิกดูภาพขนาดจริง(เมื่อคลิกจะแยกออกไปแสดงอีกหน้าเว็บเพจ)

<a
href="URL ของภาพ" target=_blank><*img src=URL ของภาพ
width='ความกว้างที่จะแสดง'height='ความสูงที่จะแสดง'
border=0></a>

โค๊ดใส่ภาพที่จะให้ทดลองคลิกดูได้

ภาพมุมซ้าย-ขาว ปรับขนาดของภาพได้จาก width และ height

<a
href=javascript:document.body.style.backgroundImage='url("URL
ของภาพ")';document.close();><IMG src="URL ของภาพ" width="150"
height="150" border="0"></a>

โค้ดสำหรับเปลี่ยนรูปจุดกลมๆ สีดำหน้า Group Blog
<style>ul{list-style: ;list-style-image: url(....url ของรูป....);</style>

ใส่รูปที่หัวบล็อก
วางใน Scrip Area
<script>document.images[0].src = "urlรูปที่ต้องการใส่"

โค้ดใส่กรอบชั้นเดียวพร้อมใส่สี BGในกรอบ มีข้อความหรือรูป
วางใน Scrip Area
<center><table
style="background:#000000 url();border: 2px dotted #FFCCCC;"
cellspacing=20><tr><td
align=center>ใส่รูปหรือข้อความที่นี่</td></tr>&
lt;/table></center>

ใส่รูปเฮดบล็อกแบบกำหนดความยาว
<center><img src="http:… ภาพเฮดบล็อก " width="1224" height="140" /></center>

สร้างกรอบเขียนข้อความแบบง่ายๆ
<table
border="0" cellspacing="10" cellpadding="5" width="100%" align="center"
style="background-image:
url('ใส่http://บีจีที่1')"><tbody><*tr><td
align="center" valign="middle" style="background-image:
url('ใส่http://บีจีที่2')"><table border="0" cellspacing="5"
cellpadding="5" width="100%" align="center" style="background-image:
url('ใส่http://ของบีจีที่3')"><tbody><tr><td
align="center"
valign="middle">เขียนข้อความ</td></tr></tbody&
gt;</table></td></tr></tbody></table>

100% ลดให้เหลือ 80%-90% หรือน้อยกว่าตามต้องการ
ส่วนที่เป็น ตัวเลขได้ตามต้องการ ตัวเลขมากช่องระหว่าง บีจี ต่อ บีจี ก็ห่างมาก

คลิกเม้าส์ที่ภาพ ภาพจะเปลี่ยนขนาด
<img
src="urlของรูป" height="200" width="150"
onclick="this.src='urlของรูป';this.height=400;this.width=300"
ondblclick="this.src='urlของรูป';this.height=200;this.width=150">
ตัวเลขที่เป็นขนาดของรูปเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

cursor/เมาส์<body style="cursor:url( URLรูป.ani )">

ลบกรอบและสีขอบของบล็อก
(ใส่ในscript จะแสดงทุกหน้า ใส่ใน table จะแสดงแค่table นั้น) โค้ด=
<style>table
{background-color: transparent;border-style: none;border-spacing:
none;}TD {border: none;border-color: none;background:
none;}</style>

ทำกรอบรอบๆบล็อก
<script language="JavaScript1.2"> if (document.all)
document.body.style.cssText="border:10 ridge โค้ดสี"</script>

เปลี่ยนรูปอมยิ้ม (log in) ท้ายชื่อ
<script>iLength = document.images.length; for(i=0;i</script>

เปลี่ยน Now Here

ใส่ในช่อง slogan
<script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/images/now.gif") {document.images[i].src="ใส่ URL ของรูปที่ต้องการเปลี่ยน"}</script>


ลูกเล่นเมื่อเปลี่ยน Webpage
ใส่ที่ช่องsloganหรือScript
<="Page-Enter" content="RevealTrans (Duration=3, Transition=23)">
<="Page-Exit" content="RevealTrans (Duration=2, Transition=23)">

กลับไปหน้าหลัก
<font face="MS Sans Serif" size="1"><a href="http://ของหน้าที่ตั้งเป็นหน้าหลัก">กลับไปหน้าหลัก</
ตัวอักษรและขนาดเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

ส่งหลังไมค์
<a href ="URL หลังไมค์" target='_blank'> ส่งหลังไมค์ที่นี่</a>

เปลี่ยนจุดหน้าหัวข้อ bullet
(ใส่ในscript จะแสดงทุกหน้า ใส่ใน table จะแสดงแค่table นั้น) โค้ด=
<style>ul{list-style: ;list-style-image: url(รูปที่ต้องการ);}</style>

เปลี่ยนรูปหลังชื่อเวลาเขียนcomment
<script>iLength
= document.images.length;
for(i=0;i<iLength;i++)if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/images/smile.gif")
{document.images[i].src="ใส่รูปที่นี่..................."}&
lt;/script>

ลบกรอบใน Profile
<style>img {border: none;}</style>

ข้อความที่เราเขียนวิ่งไปเรื่อยๆที่ไตเติ้ลบาร์
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
var scrl = "เขียนข้อความที่นี่ ";
function scrlsts() {
scrl = scrl.substring(1, scrl.length) + scrl.substring(0, 1);
document.title = scrl;
setTimeout("scrlsts()", 300);
}
// End -->
</script>

</head>

<BODY onLoad="scrlsts()"></body>

ข้อความที่เราเขียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่ Title Bar
<script language="Javascript">
var tt = 0;
var FMess = new Array("ข้อความที่ 1","ข้อความที่ 2","ข้อความที่ 3")
function FTitle()
{
document.title = FMess[tt]
tt = (tt < (FMess.length -1)) ? tt + 1 : 0;
setTimeout('FTitle()',700);
}
FTitle();
</script>

เปลี่ยนสี scroll bar
ใสในscript จะแสดงทุกหน้า ใส่ใน table จะแสดงแค่table นั้น) โค้ด=
<style
type="text/css">body {scrollbar-arrow-color:
ใส่โค้ดสี;scrollbar-highlight-color:ใส่โค้ดสี;
scrollbar-base-color:ใส่โค้ดสี;scrollbar-dark-shadow-color:
ใส่โค้ดสี;scrollbar-track-color:ใส่โค้ดสี;}</style>

เปลี่ยนรูปอมยิ้ม (log in) ท้ายชื่อ

ใส่ไว้ที่ช่อง script
<script>iLength
= document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++)
if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/images/smile.gif")
{document.images[i].src="http://ของรูปที่ต้องการ"}</script>

กรอบนับ Comment
<script>HTML
= document.body.innerHTML; CommentCount = 0; var reg = new RegExp("--
Comment", "gm"); while(reg.test(HTML)) CommentCount++; CommentCount--;
for(i=1; i<=CommentCount; i++){ originalHtml =
document.getElementById( i ).innerHTML; beforeHtml = '<fieldset
style="border:โค้ดสี groove 3px; padding:20"> <legend
align=center><*img src=URL ของรูป> ความเห็นที่ ' + i + '
<img src=URL
ของรูป></font><*/legend>';document.getElementById( i
).innerHTML = beforeHtml + originalHtml;}</script>

คลิ๊ก MOUSE ขวาแล้วไม่มีอะไรขึ้นมาเลย
<script type="text/javascript" src ="http://www.geocities.com/paradijs.bloggang/mouse.js"> </script>

โค้ด กลับขึ้นข้างบนของ Page

<center><a href="#top">TOP<*/a></center>

ทำกรอบให้กล่อง summit
<script>
document.forms.reply.Submit.value = "Submit";
document.forms.reply.Reset.value = "Reset";
document.forms.reply.Submit.style.width = 100;
document.forms.reply.Reset.style.width = 100;
document.forms.reply.Submit.style.height = 30;
document.forms.reply.Reset.style.height = 30;
document.forms.reply.Submit.style.backgroundColor = "black";
document.forms.reply.Reset.style.backgroundColor = "black";
document.forms.reply.Submit.style.color = "#e65c7c";
document.forms.reply.Reset.style.color = "#e65c7c";
document.forms.reply.Submit.style.border = "3px double #e65c7c";
document.forms.reply.Reset.style.border = "3px double #e65c7c";
</script>
Submit = เปลี่ยนเป็นคำที่ต้องการแทน Submit
Reset = เปลี่ยนเป็นคำที่ต้องการแทน Reset
100 = ความยาวของกรอบ
30 = ความสูงของกรอบ
black = สีพื้นหลังที่ต้องการ
#e65c7c = สีตัวอักษรที่ต้องการ
3px double #e65c7c = ขนาด, ชนิด, และสีกรอบที่ต้องการ

ใส่รูปให้ Rss Feed
<script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/images/icon_rss.png") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ต้องการ"}</script>

ตัวอักษรวิ่งบนแถบสี
<font color="โค้ดสีตัวอักษร "><*marquee direction="left" style="background:โค้ดสีพื้น ">ข้อความ</marquee>

ตัวอักษรวิ่งในกรอบ
<marquee style="border:โค้ดสีกรอบ 2px SOLID">ข้อความ</marquee>

ทำลิงค์ที่เปิดในหน้าเดียวกัน
<a href="ใส่..http://..ของเวป">เขียนข้อความ</a>

ทำ Link เปิดหน้าใหม่
<a href =URL Link target=_blank>ข้อความที่ต้องการ</a>

ทำ Link
<a href ="URL Link">ข้อความที่ต้องการ</a>

โค้ดเช็คข้อความหลังไมค์
<a href ="http://www.pantip.com/cafe/krazip/index.php" target=_blank>เชคข้อความหลังไมค์</a>
หรือใส่รูป
<a
href="http://www.pantip.com/cafe/krazip/index.php"
target=_blank><*img src="URL ของรูปที่ต้องการ"
border="0"></a>

โค้ดเปลี่ยนรูปตรง My Network
<script>iLength
= document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++)
if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/images/icon_network_mini1.gif")
{document.images[i].src="ใส่ URL
ของรูปที่ต้องการเปลี่ยน"}</script>

โค้ดเปลี่ยนรูปตรง Rss Feed
<script>iLength
= document.images.length; for(i=0;i<*iLength;i++)
if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/images/icon_rss.png")
{document.images[i].src="URL ของรูปที่ต้องการ"}</script>

ข้อความต้อนรับ
<Script Language= "VBScript">alert("ใส่ข้อความตรงนี้")</Script>

ข้อความบอกลา
<Script Language="VBScript">
Sub Window_onUnLoad()
alert("ใส่ข้อความตรงนี้")
End Sub
</Script>

กล่องใส่โค๊ดที่มีสกอร์บาร์ เอาไว้แจกที่บล็อก
<DIV
align=left style=' color: #000000; background-color: #CCCCFF; border:
solid 2px black; width: 400px; height: 100px; overflow: scroll;
'></DIV>

ขนาดของกล่องสามารถเปลี่ยนได้ตามต้องการ
ถ้าอยากใส่โค้ดไว้แจกโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย*ให้ใช้โค้ด< แทนเครื่องหมาย <
แต่เมื่อกดPublishแล้วไม่สามารถแก้ไขได้อีกถ้าจะแก้ไขต้องทำใหม่หมด

Code ทำให้ตัวหนังสือห่าง
<style>p{letter-spacing:2px;}</style>

<style>body, ul, li, p{letter-spacing:2px;}</style>

จำนวนผู้ชมออนไลน์
<script type="text/javascript" src="http://fastonlineusers.com/on4.php?d=URL บล็อคของคุณ"></script> : Users Online

จำนวนผู้ชมทั้งหมด
รวมทั้งหมด <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=url บล๊อคของคุณ"></script> คน

โค้ด
ป้องกันการยืดของหน้าบล็อก
เวลาคนอื่นใส่รูปใหญ่เกินไป<style>div.comment{overflow: auto;
width: 400px; height: auto;}</style>
width: 400px ----- เปลี่ยนขนาดได้

เปลี่ยนตัวหนังสือ
<font face="ตัวหนังสือที่จะเปลี่ยน">ใส่ข้อความที่นี้</font>

Title bar

<script>window.document.title="ใส่ข้อความ" ;</script>

ใส่รูปที่กล่อง comment
<style>textarea
{width:400;height:300; background:url( URL ของรูป);color=black;
font-family : tahoma; font-size:20pt;}</style>

<STYLE
type="text/css">textarea{width:550;height:300;background:url("URL
ของรูป");color="โค้ดสี"; font-family : tahoma; font-size:20pt;}
</STYLE>


โค้ด เปลี่ยน Icon แทนตัว B ของ Bloggang
<link rel="shortcut icon" type="image/icon" href="ใส่ URL ของรูป ที่ต้องการเปลี่ยน ที่นี่" />..........................................................................................


โค้ดทำตัวอักษรวิ่งๆ


1.<marquee
behavior=alternate direction=up scrollamount=2 scrolldelay=65 height=80
style="Text-align;filter:wave(add=0,phase=1,
freq=1,strength=15,color=.FFFFFF)"> <center>ใส่ข้อความ
<br> Miss you so much</center></marquee>

2.<marquee behavior="alternate"><marquee width="150">ใส่ข้อความ </marquee></marquee>

3.<marquee
behavior=alternate direction=left scrollAmount=3 width="4%">
<font face=Webdings> 4</font> </marquee>
<marquee scrollAmount=1 direction=left width="2%"> | |
|</marquee> ใส่ข้อความ<marquee scrollAmount=1 direction=right
width="2%"> | | |</marquee>

4.<marquee
behavior="alternate" width="10%">>></marquee>
ใส่ข้อความ<*marquee behavior="alternate"
width="10%"><<</marquee>

5.<marquee
scrollAmount="3" width="10%"><<<<<*/marquee>
ใส่ข้อความ<*marquee direction="right" scrollAmount="3"
width="10%">>>>></marquee>

6.<marquee
behavior="alternate" direction="up" width="80%"><marquee
direction="right"> ใส่ข้อความ<*/marquee></marquee>

7.<marquee
behavior="alternate" direction="up" width="80%"><*marquee
direction="right" behavior="alternate">
ใส่ข้อความ</marquee></marquee>

8.<marquee style="border:#FFcccc 2px SOLID"> ใส่ข้อความ</marquee>

9.<marquee direction="left" style="background:#ffcccc"> ใส่ข้อความ</marquee>

10.<marquee direction="up"> ใส่ข้อความ</marquee>

11.<marquee direction="down"> ใส่ข้อความ</marquee>

12.<marquee direction="up" behavior="alternate"> ใส่ข้อความ</marquee>

13.< marquee behavior="alternate"> ใส่ข้อความ</marquee>

14.<marquee direction="right"> ใส่ข้อความ</marquee>

15.<marquee> ใส่ข้อความ</marquee>


ที่มา  hxxp://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=bogbog&month=07-2011&date=16&group=8&gblog=3

ไม่มีความคิดเห็น: